www.annabenesova.cz

HRÁTKY SVĚTEL 

Experimentuji s dlouhým časem při pohybování fotoaparátem během exponování.