Reference

 

• Národní archiv Praha

• Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

• Technické muzeum v Brně

• Muzeum Novojičínska

• Fakultní nemocnice Hradec Králové

• Generi Biotech Hradec Králové

• Kámen Hradec Králové 

• Mekrs Hradec Králové

• Městská knihovna Chrudim

• Muzeum východních Čech v Hradci Králové

• Provincie bratří františkánů Praha

• Regionální muzeum v Chrudimi

• Teplárenské sdružení Pardubice

• Univerzita Hradec Králové